Pavilion muzeal multifuncțional ASTRA

Pavilionul Muzeal Multicultural (PaMM) este poarta dintre orașul în continuă dezvoltare și Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA, care adăpostește de 50 de ani un patrimoniu monumental neclintit, reflectând civilizația populară tradițională românească preindustrială. Proiectul preia și integrează calitatea spațială esențială a muzeului în aer liber: clădiri izolate înconjurate de vegetație, accesibile printr-un traseu pietonal.

Așezat pe amplasamentul fostului Pavilion central și al Galeriilor de artă populară, la intrarea principală în muzeul în aer liber, PaMM evocă fostele clădiri de pe amplasament prin volumetria și adaptarea la terenul în pantă, ascunzând sub pământ două treimi din volumul construit și creând o legătură pietonală între spațiul pubilc și lacul din centrul ansamblului muzeal.

Volumetria PaMM decurge din interacțiunea dintre mai multe concepte: ideea de protejare a patrimoniului, arhitectura tradițională din lemn pe o temelie din piatră, eficiență în asigurarea calității climatului interior. Astfel, peste o bază monolită din beton și piatră reconstituită este așezată o învelitoare din lemn și tablă de titan-zinc care protejează un spațiu public amplu și o prispă orientată spre lac. Spre stradă, învelitoarea detașată de pardoseală printr-o bandă vitrată permite însorirea indirectă a expozițiilor temporare și a galeriilor de artă populară, imprimând volumului superior impresia de plutire.

Materialele alese pentru anvelopantă – piatră reconstituită, tablă de titan-zinc, lemn de pin – sunt naturale, nepretențioase și au calități estetice intrinseci, care se îmbunătățesc și se manifestă în timp.

Programul funcțional este complex și eterogen: primirea vizitatorilor și asigurarea contactului acestora cu tematica muzeului, vânzarea de bilete și abonamente, organizarea de expoziții permanente și temporare, organizarea de conferințe științifice și activități de educație muzeală, expunerea și vânzarea de obiecte de artă populară, cafeterie, depozitarea obiectelor de patrimoniu în condiții optime de salubritate, securitate și stabilitate microclimatică, spații administrative și tehnice.

Demisolul înglobează depozitele pentru obiecte de patrimoniu și expozițiile permanente. Cafeteria și spațiile pentru circulație de la acest nivel comunică cu holul central de la parter și cu terasa deschisă spre lac. Prin evazarea în plan a bazei față de volumul superior, sunt create terase circulabile perimetrale la nivelul străzii. Parterul găzduiește holul central, expozițiile temporare, galeriile de artă populară și sala pentru conferințe și educație muzeală. Mansarda cuprinde spațiile administrative și este deschisă spre holul central al parterului, permițând iluminarea zenitală a acestuia.

Materialele alese pentru finisajele interioare – placaje cu panouri din furnir de stejar și plafoane cu panouri din gips-carton perforate – sporesc confortul acustic și crează o ambianță interioară caldă și luminoasă.

loc: Muzeul în aer liber, Sibiu RO

stadiu: finalizat 2016

suprafata: 3200m2

cost: 3,5 mil. EUR (grant SEE)

înapoi la Proiecte...